Hvad er baggrunden for effekten af senetens-behandling?
Ved tryk på senetenen, som er senens sansecelle, opstår en fysiologisk proces, hvor nervesystemet udløser en besked til den tilhæftede muskel om at slappe af. Denne proces/refleks kaldes den anti-myotatiske refleks.
Behandlingsmetoden bygger således på en medfødt refleksmekanisme, der får musklerne til at slappe af. Således dannes der grundlag for at genskabe en sund muskelbalance, samt at forebygge uhensigtsmæssigt slid.
Uddannelsen til senetens-behandler, der tager 1 år, kan tages af læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker. Det vil sige, at der kræves en sundhedsfaglig baggrund.
  Behandlingen
Det er en helkropsbehandling med det formål at afspænde muskler for at skabe optimale betingelser for muskler og led.
Behandlingen foregår ved lange strøg på musklen og et tryk på det sted, hvor musklen går over i senen og hæfter på knoglen. Samtidigt aktiveres musklen, hvorved effekten øges.
Senetens-behandling bygger på, at alle muskler påvirker hinanden i en særlig synergi. Derfor arbejdes der altid med kroppen som en helhed med fokus på de aktuelle symptomer.

Behandlingen tåles også af stærkt smertepåvirkede patienter.
Den kan også bruges udelukkende med forebyggende sigte. Der suppleres med relevant rådgivning/vejledning, samt øvelsesterapi for yderligere at underbygge den positive udvikling .
  Forløb
Hvor mange behandlinger skal der til?
Det vil være individuelt forskelligt – afhængig af problemet man kommer med. Et pludselig opstået problem vil hyppigt hurtigt kunne afhjælpes, mens problemer, der har stået på over lang tid, vil kræve et længere behandlingsforløb. Behandlingerne vil så foregå med længere pauser imellem Der vil evt. være behov for at inddrage andre specialister.